Comments for Narciso

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 18, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Narciso
by: Anonymous

Bedankt voor deze reactie. Ik ben er ook achter gekomen dat het heel moeilijk is om dit alleen te doen, ondanks alle tools die me mijn opleiding biedt. Nu heb ik professionele begeleiding ingeschakeld. Hopelijk kan ik iemand hiermee helpen, dit zie ik als een dubbele winst situatie, iemand kunnen spreken die in deze situatie heeft gezeten, een lotgenoot en aangezien ik inschat dat deze man veel slachtoffers heeft gemaakt, zou het het beste zijn om iemand te kunnen spreken die met hem ooit te maken heeft gehad, maar dat is niet per se noodzakelijk.

Jan 17, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Alle rangen en standen
by: Feri Kovács

Dank voor je verhaal hier. Het blijkt maar weer eens dat een narcist in alle rangen en standen voor komt. En vaak ook mensen om zich heen zoekt die zelf erg emotioneel kwetsbaar zijn. Goed van je om op te roepen naar alle vrouwen toe die dit herkennen, of misschien zelfs hem hierin herkennen, om te reageren of na te gaan denken. Verlaat zo'n relatie direct, zie ook mijn tips over de behandeling van narcisme. Zorg er altijd voor dat je hulp krijgt, doe dit niet alleen...dat red je namelijk niet.
Goed dat jij je opleiding gebruikt om sterker te worden. Helaas zie je narcisten best vaak onder de medische professie (zeker meer dan 30% schat ik in) en het wordt tijd dat we daar met z'n allen mee gaan afrekenen.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Narciso.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs