Narcist ontmaskerd

by S
(België )

Ik heb gedurende een 4 tal jaar met een onderbreking van 6 maanden een relatie gehad met een man die in een rolstoel zat, gedeeltelijk en lijdt aan MS.Deze man is gelukkig niet de vader van mijn kinderen. Ik ben nu reeds meer dan 6 maanden van hem verlost. Verlost uit de gevangenis , de slechte behandelingen en de verhalen en drama dat hij verzon die hij gebruikte om mij slecht te maken. Zelfs z'n drie kinderen die al wat groter zijn hebben mij dingen verteld achter zijn rug om die vroeger gebeurd zijn.

Deze man had een status bij het volk in de gemeente als voorname gepassioneerde muzikant en leerkracht.
Ik heb dit allemaal doorzien. Ik wist reeds lange tijd onbewust dat er iets niet klopte, mijn lichaam had me dit reeds aangegeven, mijn intuïtie en sommige heel sensitieve mensen rondom mij ook.
De intentie om de aspecten die hij in mij bewonderde en heeft geprobeerd stuk te maken zijn vreemd genoeg in tegendeel juist daardoor gegroeid. Mijn innerlijke kracht is gegroeid dankzij deze situatie.
Het ergste aan heel de zaak vind ik vooral dat zijn eigen kinderen doen of hun neus bloedt, terwijl hij me kinderen zeer slecht heeft behandeld. Zij hebben dit gezien en buiten geprobeerd om op te komen tegen dit misbruik, maar dat heeft hij snel aangepakt. Mijn kinderen zijn tot op vandaag niet te spreken van hoe slecht hij tegen mij was en hoe hij tegen mij gedaan heeft. De stilte nu van zijn kinderen vind ik zeer moeilijk te vergeven.
Ten tweede bewerkte hij hier (we wonen nog steeds in dezelfde gemeente) tal van mensen die wij gemeenschappelijk kennen en heeft mij slecht gemaakt.
Ik weet ondertussen hoe zijn strategie werkt en hoe en wie hij bewerkt heeft of geprobeerd heeft te bewerken.
Ik durf ook zeggen dat hij zijn handicap gebruikt om mensen compassie af te dwingen, zodanig tolereren mensen zijn gedrag meer, omdat hij toch al ziek is. Verder heeft hij mijn persoonlijke privacy verschillende maken geschonden en gestalkt. Op sommige plaatsen kreeg hij geen gehoor en ik heb ondertussen zelfs al mensen ontmoet van vroeger, die hem reeds langer kennen en die weten wat er daar in zijn vorig huwelijk gebeurd is. Ik denk het enige dat ik nu zal en kan doen is elke keer ik geconfronteerd word met een oordeel of zoveelste leugen, is blijven mensen aanspreken op hun objectiviteit .
Waren zij erbij ? Sliepen en aten zij met ons mee aan tafel? Weten zij van de privé foto's die genomen zijn en dreigde die te publiceren als ik hem zou verlaten. Wisten zijn hoe oversext hij was en verhaaltjes vertelde over hoe hij dan straks naar een jonge leerling moest die dan misschien een transparant bloesje aan had.
De verzekering die hij verschillende malen in de luren legde door z'n deur open te laten en dan werden onze pc's gestolen, hij kon dan een duurdere betere computer kopen. Hetzelfde voor een instrument dat hij liet vallen en dit dan op mijn kinderen wou steken om geld te krijgen van de verzekering.
Is het mijn taak om dit alles stil te houden? Ik denk het niet, het is heel erg en mensen gaan allemaal mee in op zijn 'invalide' charme ... Erg hoor dat dit bestaat. Ikzelf ben nu sterk genoeg, hij zal mij niet kunnen kelderen. De eerste die nu de gemeente zal verlaten zal hij zijn en niet door leugens en bedrog, maar door blijven door te gaan op de waarheid !

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs