Narciste laat nooit los; vergelijkbaar met een pitbull.....

by Elisje
(nederland)

Ik heb 2 dochters, waarvan de één een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft.


Volgens een van deze dochters is dit al sinds de kleutertijd.
Jammer genoeg heb ik dit nooit gezien, komt waarschijnlijk omdat deze dochter alles in het geniep deed. Heb ik ook wel van de andere dochter vernomen.

De dochter die deze stoornis heeft, blijft zieken. Iedere keer probeert ze geld los te krijgen, met "bewijzen" die nergens op slaan.
Zelfs van jaren geleden; de bekende ouwe koeien uit de sloot halen mentaliteit.

Ze zijn de 35 jaar gepasseerd, en het blijft kommer en kwel.

Wanneer stopt het eens????
Vrees nooit.

Het is wel goed dat er veel meer aandacht aan besteed wordt tegenwoordig.
Maar ook rechters mogen zich wel eens gaan verdiepen in deze materie.
En therapeuten. Er is nog genoeg werk te doen.

Een ouder die het allemaal moet aanzien.......

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs