Comments for Narcisten vs mensen met laag gevoel van eigenwaarde: hetzelfde gemis(t)

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 02, 2012
Rating
starstarstarstarstar
prachtige analyse!
by: Feri Kovács

Ik had dit zelf niet beter kunnen uitleggen! Helemaal mee eens. Eigenwaarde vergroten is dé enige juiste weg om persoonlijkheidsgestoorde mensen eerder te herkennen én hen bij te buigen óf te ontwijken. Ik heb echter liever dat we met z'n allen deze mensen 'bestrijden', dus gaan helpen, in plaats van ze gewoon maar te laten gaan. Dát geeft namelijk nog veel meer schade aan ons allen.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Narcisten vs mensen met laag gevoel van eigenwaarde: hetzelfde gemis(t).


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs