Narcisten vs mensen met laag gevoel van eigenwaarde: hetzelfde gemis(t)

by Jana
(Nederland)

Een kwaadaardige - of moedwillige – narcist kan inderdaad iemands kwetsbaarheid misbruiken om over die ander macht te willen uitoefenen (of beter gezegd: om de eigen nare gevoelens maar niet te hoeven voelen - want dat is wat er vaak onder zit). De kunst is om het potentiële gevaar vast te stellen dat de narcistische mens tegenover je kan berokkenen. De schrijver heeft in het begin van zijn stukje al een voorbehoud aangegeven, nl. dat je bij iemand die kwaad wil, maar één ding te doen hebt, en dat is: jezelf in veiligheid brengen.


Uit eigen ervaring weet ik dat als je zelf het potentiële gevaar niet in kunt schatten en je eigen grenzen niet goed kunt stellen, je dan een probleem hebt! Helemaal als je die ander niet als narcist herkent (bijv. omdat je zelf een erg laag gevoel van eigenwaarde hebt!). En dat is vaak het probleem in relaties: heel vaak trekken narcisten mensen aan die zelf een laag gevoel van eigenwaarde hebben en die ander ophemelen (wat de narcist in kwestie weer nodig heeft). Vaak zijn dit twee kanten van hetzelfde gemis: de narcist heeft er door het gemis aan liefde voor gekozen dat hij/zij alleen nog maar eigenwaarde kan voelen als hij de ander kleiner maakt dan hij/zij zelf is, terwijl degene met een laag gevoel van eigenwaarde door het gemis aan liefde ervoor gekozen heeft om de ander zoveel mogelijk groter te maken dan hij/zij zelf is, om alsnog de liefde te krijgen die hij/zij niet gehad heeft. De narcist scoort zo vaak hoog op valse macht, degene met een laag gevoel van eigenwaarde scoort vaak hoog op valse hoop en angst.

Beiden hebben er moeite mee om de eigen behoeften te voelen en te (h)erkennen. Maar daar waar de narcist zijn eigen nare gevoelens op de buitenwereld projecteert, doet degene met een laag gevoel van eigenwaarde dat juist op zijn of haar eigen binnenwereld. Meestal is het dan ook de laatste in een relatie, die begint met aan zichzelf te werken, omdat die al gewend is om naar binnen te keren (of: te kijken).

Het wordt pas echt moeilijk in de relatie zodra diegene de eigen kracht weer gaat voelen en oog gaat krijgen voor de eigen behoeften. Dat is vaak heel bedreigend voor de narcist. Tegelijkertijd komt hun gedrag voort uit hetzelfde gemis ... het niet gezien zijn vroeger, geen liefde of veiligheid
hebben gevoeld. Dat is vaak de reden dat geslagen vrouwen dan ook zoveel medelijden hebben met hun gewelddadige partner! Juist ja: mede-LIJDEN: ze begrijpen het gemis te goed omdat ze het zelf aan den lijve hebben ondervonden. Als partner van een narcist is het dan ook de kunst om je van het medelijden met de ander los te maken en je gevoel van gezonde eigenwaarde en kracht te blijven voelen, zodat je je niet mee laat slepen in het lijden van de narcistische partner. Medelijden berokkent je schade, medeleven niet! Helaas gaat de persoonlijke ontwikkeling van partners vaak nauwelijks tegelijkertijd of gelijk op. Wat in de praktijk vaak inhoudt dat degene die eerst een laag gevoel van eigenwaarde had en een gezonder gevoel van eigenwaarde aan het ontwikkelen is, door de narcistische partner ervaren wordt als bedreigend. Het kan ook zijn dat de narcistische partner de gezonder wordende partner aan de kant zet voor een nieuw exemplaar dat lijkt op het oude zelf van de partner. De partner van de narcist moet dan heel sterk in de schoenen staan om niet te vervallen in het oude, lage gevoel van eigenwaarde. Een hele klus maar het is wel te doen! Verwacht alleen niet dat de narcist een groot gevoel van empathie zal ontwikkelen, hoe pijnlijk dat ook is. Het moeilijkste daarbij is dan om als partner van de narcist onder ogen te zien dat de narcistische partner niet om jou gegeven heeft maar je nodig had om zijn/haar narcistische gevoelens te kunnen bevredigen. En hoe had jijzelf als partner zo dom kunnen zijn, om dat niet te zien? Het antwoord is simpel: omdat narcistische persoonlijkheden nu eenmaal heel goed zijn in charmeren en je, als jij het object van hun gevoelens bent, te laten voelen dat je belangrijk bent!

Neem het jezelf niet kwalijk. Kijk naar wat er nu is en kijk naar hoe het nu goed en gezond voor je voelt. In die zin: focus je dus niet op het willen veranderen van je narcistische (ex-)partner. En probeer ook je eigen valse hoop niet te voeden, dat wil zeggen: je heimelijke wens dat je hoopt dat hij je laat zien dat hij toch echt van je gehouden heeft. Het heeft geen zin zolang hij/zij daar zelf niet open voor staat en is verloren energie. Energie die je zelf veel beter kunt gebruiken voor datgene waar je blij, gezond, gelukkig, etc. van wordt!

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs