narcisten zoveel als mogelijk behandelen zoals ze je zelf behandelen.

by Bronna
(Nederland)

Een ding weer komen steeds meer narcisten. En waarom?


Omdat heel veel mensen narcisten steunen of uit angst of uit onwetendheid.

Zo heeft Hitler ook zijn smerige plannen waar kunnen maken. Dat was de grootste mongool van de geschiedenis, maar wel een gevaarlijk mongool.

Ik vraag de mensen hierbij eens een keer die verdomde angst aan de kant te zetten en op te treden tegen narcisten.

Als ik hieronder hoor dat een vrouw uitgescholden word voor kankerhoer en mongool en meneer zegt dat in bijzijn van mensen dan vraag ik me af wat voor een mensen dat zijn.
Die van mij deed dat niet waar mensen bij zijn. Die roddelde achter mijn rug om dat ik geestelijk niet in orde was. Net zo vals alleen op een andere nog stiekemer manier.

Mevrouw gaat u weg bij die mongool. Want dat is ie zelf.

Narcisten moet je zoveel mogelijk behandelen zoals ze zelf mensen behandelen.

En een narcist bang maken is ook goed.Hoe banger hoe beter.

Maar als u er bedreven in word gebruik het a.u.b. niet bij gewone doodnormale aardige mensen die ook fouten maken. Niemand is perfekt.
Blijf dus wel kritisch naar uzelf kijken
Maar bij narcisten vind ik het de beste behandeling. Keihard terugdoen. Wist u dat apen dat ook doen? Als ze een steen naar hun kop krijgen dan krijgt degene die dat deed er een terug.

Niet zeggen je doet me pijn of ik vind dat niet leuk.
Dan doen ze het juist, omdat ze dan weten dat je het niet leuk vindt en dat het je pijn doet. Dat is ook de bedoeling van de narcist. Daarom zijn het ook narcisten. Een normaal mens let er dan op, maar een narcist doet het dan juist. Het is hun missie mensen kapot te krijgen.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs