Comments for Narcistisch?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 09, 2013
Rating
starstarstarstarstar
zorg voor jezelf
by: Anbe België

Beste Anne,
Het is erg wat je meemaakt en het kan niet! Hij "gebruikt" je zonder enige vorm van liefde. Het zal van kwaad naar erger gaan en mijns inziens zal praten niets veranderen, integendeel. Het zal moeilijk en hard voor je zijn maar voor jou en je kind zorgen is toch wel het allerbelangrijkste. Neem je voorzorgen en plan het goed vooraf maar maak je los van die man. Ik wens je heel veel moed.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Narcistisch?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs