Comments for Narcistische collega

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 29, 2013
Rating
starstarstarstar
stilletjes bewijs verzamelen
by: sylvia groot

Belgie,

Zo'n rotte appel krijg je niet meteen uit je team.
Ik zou het ongeveer zo doen:
Stilletjes BEWIJS verzamelen en daar met niemand over praten. Hou een dagboek bij met data, namen en gebeurtenissen. Oneigenlijk gedrag registreren.
Waar het om gaat is een strategie volgen waarmee uiteindelijk de narcist ontmaskerd kan worden in het bijzijn van anderen, met name medestanders die vaak niet willen geloven dat ze zich misdraagt.
Scheldt ze je uit waar niemand anders getuige van is?
Bedenk dan een manier om haar uit te lokken terwijl je er zeker van bent dat anderen het ook zien of horen, zonder dat zij dat verwacht.
De directie moet beseffen dat narcisten de grootste splitters zijn die er bestaan, en dat dit mogelijk goede mensen wegjaagt uit het bedrijf.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Narcistische collega.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs