Narcistische collega


(Belgie)

Op werk zit er een collega die enorm arrogant is, liegt en mensen misbruikt om haar zin te krijgen.

Ze geniet ervan om macht te hebben en mensen te kleineren. Ze slaagt er altijd in haar wensen en haar verwachtingen te vervullen. Ze zal nooit iets aanvaarden wat de directie zegt. Als dit gebeurt, zet ze zo'n grote mond op dat mensen schrik van haar krijgen en de directie in haar wensen toegeeft.
Hierdoor voelen anderen zich benadeeld. Als iemand kritiek geeft, zal zij enkele weken de betreffende persoon proberen te treffen door te roddelen, te kwetsen en te pesten.
Hoe krijg je zo'n rotte appel uit je team?

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs