Comments for Narcistische collega

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Feb 16, 2017
Rating
starstarstarstarstar

by: Feri

Dag A,

triest en echt een kenmerk van een narcist die gekrenkt is. Maar..het kan ook een borderliner zijn. In ieder geval: afstand houden en negeren, zakelijk met hem omgaan. verder niet.
en als het te ver gaat: klagen bij leidinggevende.

sterkte!

mvg,

Feri

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Narcistische collega.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs