Narcistische collega

by A
(België)

Ongeveer 5 jaar geleden ben ik bij mijn huidige werkgever beginnen werken. Nieuwe job, nieuwe stad, nieuwe gezichten,... het was allemaal heel overweldigend. Op mijn dienst was er iemand die zich meteen over mij ontfermde. Hij legde mij het werk uit, leerde me de buurt kennen,... en al snel ontstond er wel een vriendschapsband. Ook komen we van dezelfde regio en namen we op den duur samen de trein. We konden goed praten en konden echt ons hart bij elkaar luchten. Er doken echter kleine probleempjes op met andere collega's, waarbij ik merkte dat mijn collega vrij overdreven reageerde navenant de situatie. Hij verwachtte zelfs van mij dat ik niet meer praatte tegen de mensen die HEM tegen de borst hadden gestoten. Daar begon het belletje wel al eens te rinkelen, maar ik besteedde er verder ook geen aandacht aan.

Na een feestje op het werk, ging het echter van kwaad naar erger. We vertrokken samen en hij had al wat teveel op. Op de trein vroeg hij om samen nog iets te gaan drinken, maar daar had ik niet zo'n zin in. Hij stapte af op zijn halte en ik bleef op de trein zitten. Tegen de tijd dat ik thuis was, stond mijn telefoon vol met scheldberichten en mijn voicemail had hij ook al volledig volgescholden. Ik liet het rusten omdat het weekend was en besloot om er hem op de volgende werkdag mee te confronteren.
Die dag toonde hij eerst berouw, we konden het uitpraten, maar toen hij voelde dat ik eerder geneigd was om alles te laten zoals het was, keerde hij volledig. De verwijten vlogen me om de oren en hij deed alsof iedereen op het werk over mij roddelde. Hij kent mijn zwakke punten en speelt daar heel handig op in. Hij haalt informatie van mijn facebook-account en geeft er een draai aan, alsof hij iedereen kent waarmee ik omga.
Toch hebben we alles toen kunnen uitpraten, spijtig genoeg zijn er zo nog veel gelijkaardige ruzies gevolgd. Ik ben het al sinds de eerste keer beu, maar ik weet gewoon niet hoe ik het moet aanpakken, omdat ik hem gewoon veel te vaak tegenkom en het moeilijk is om er volledig afstand van te nemen. Ik zit niet in de mogelijkheid om alles om te smijten (andere trein, andere job) en wil dit ook niet.
Elke keer denk ik, nu zal het lukken, nu zal hij me met rust laten en dan staat hij daar terug. Nieuwe verwijten, ik ben alle slechts van de wereld en hij wordt op handen gedragen (denkt hij).
Ik weet niet meer hoe ik het moet aanpakken en ben soms echt ten einde raad.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs