Comments for Narcistische ex-vriendin en haar familie

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 29, 2015
Rating
starstarstarstarstar
narcistische exvriendin
by: Anonymous

Wat goed dat je dit allemaal hebt opgeschreven! En ook fijn dat het steeds beter met je gaat.

Hoe dan ook, JIJ KOMT ER WEL! Dat bewijs je nu al.

Jul 27, 2015
Rating
starstarstarstarstar
Fata morgana
by: J

alles was een Fata morgana ze heeft nooit van je gehouden, ik weet dat, ook mijn partner was ook zo.

Het leek een sprookje maar het was een nachtmerrie.........

sterkte met het loskomen, JIJ bent belangrijk, denk daar aan.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Narcistische ex-vriendin en haar familie.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs