Comments for Narcistische moeder

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Dec 09, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Goed idee
by: Jacq

Ik herken het en het is een goed idee geen kontakt meer met zo'n moeder te houden. Ja dat doet ook verdriet en geeft je een gevoel van angst hoe moet ìk nou alles doen met iedereen? Maar bovenal geeft het wel rust.
Sterkte allemaal.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Narcistische moeder.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs