Narcistische moeder

by Me
(Brabant )Zorg dat je je machtspositie versterkt door geluidsopname, beeldmateriaal en documentatie.

Doe melding bij veiligthuis, zoek getuigen, hulpverleners inschakelen (psycholoog, psychiater en gezinsbegeleider)

Ben duidelijk, verantwoordelijkheid naar het kind anders volgen er stappen. Laat duidelijk merken dat je veel bewijs hebt en goed bent geïnformeerd.

Dit gaat tot nu toe al 4 weken goed. Mijn kind is veranderd naar zijn moeder. Eerst zei mijn kind, op boze toon: Mama dood, mama stout... 6 weken later: Mama lief....

Mijn ervaring is dat alles tijdelijk is... Maar in de afgelopen 4 jaar is het nog nooit 4 weken stabiel geweest...

Succes! Stay strong and take care!

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs