Narcistische partner vertelt over situaties op zijn werk.

by Anoniem
(Belgie)

Ik weet sinds een jaar dat mijn partner narcistisch is. Na jaren psychische mishandeling thuis ben ik gaan zoeken naar informatie, en heb ik heel veel gelezen over deze stoornis. Mijn partner werkt een tiental jaren in een fabriek, waar hij vakbondsafgevaardigde is. Toen hij er begon te werken was hij vol lof over de werksituatie. Maar na enkele maanden begon hij te klagen over zijn baas, wat een arrogante persoon hij was, en wat hij wel niet dacht, kortom het beleid was niet goed. Al gauw begon hij zich op te werken als vakbondsafgevaardigde en zo kreeg hij een groot deel van de arbeiders aan zijn kant. Thuis hoorde ik alleen maar klachten over personen die een hogere functie hadden, die hun job (volgens hem) niet waard waren omdat ze alleen maar fouten maakten en alles verkeerd regelden. Tegelijkertijd gaf hij aan hoe ze het beter hadden kunnen doen, want volgens hem was de oplossing toch heel eenvoudig.

Tot er op een dag een van zijn collega's een pestklacht tegen hem indiende, een vrouw nog wel, toen gingen de poppen aan het dansen. Er is toen waarschijnlijk heel veel gebeurd op zijn werk waar ik het fijne niet van weet, want de enige informatie die ik kreeg kwam van zijn kant (wat zou ik graag met deze vrouw eens een openhartig gesprek hebben). Er is toen van buitenuit een persoon aangesteld die kennis had van pestklachten, om alles uit te pluizen. Er gingen weken, maanden voorbij en telkens vertelde hij thuis hoe ziek die vrouwelijke collega wel was, en hoeveel andere collega's last hadden met haar gedrag. Uiteindelijk heeft hij dit proces gewonnen en werd zij in een lagere functie geplaatst. Triomf alom, en zo bevestigde hij zijn gelijk maar weer eens. Hoe herkenbaar voor mij, deze manier van handelen maak ik zelf zo dikwijls mee.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs