Comments for Narcistische persoonlijkheidsstoornis de veroordeling

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 26, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Verschil
by: Anonymous

Er is verschil tussen iemand pijn doen door gebrek aan empathie en bijvoorbeeld iemand jaren systematisch treiteren na lichte kritiek.

U zou in therapie kunnen gaan om u meer bewust te leren worden van de gevoelens van anderen. Dan kunt u uw gedrag veranderen. U heeft hulp nodig om te veranderen. Het feit dat u zich bewust bent van gebrek aan empathie biedt ruimte om hieraan te gaan werken om oog voor de ander te krijgen.

Succes.
Sep 03, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Respect!
by: Anonymous

Heb zojuist jouw verhaal gelezen op zoek naar antwoorden door problemen met het gedrag van iemand in mijn omgeving, wil je eigenlijk alleen zeggen dat ik met veel respect jouw verhaal heb gelezen. Je wens dat je met hulp inzicht krijgt in wat je voelt en doet. Daarbij hoop dat je de keuzes kunt maken waardoor je gelukkig kunt zijn en je realiseert dat iedereen persoonlijkeidskenmerken heeft waar hij/zij tegen vechten moet. Soms een leven lang.

Aug 30, 2012
Rating
starstarstarstarstar
NOOIT een veroordeling...
by: Feri Kovács

U heeft gelijk dat alleen al het woord persoonlijkheidsstoornis een 'veroordeling' lijkt. Het mag nogmaals hier benadrukt worden: dát is het NIET. De bedoeling van een dergelijk label/etiket is om heel duidelijk deze ongezonde afwijking te herkennen. Met maar 1 doel: om het naar het gezonde toe te veranderen.
Want als u goed gelezen heeft: als je een narcist of wie dan ook veroordeelt dan doe je exact hetzelfde als diezelfde narcist: zonder empathie een ander wegzetten. Goede hulpverleners, of partners zullen iemand met narcistische eigenschappen proberen te veranderen, bij te sturen naar een gezondere persoonlijkheid. Als iemand daar open voor staat (en ik meen te lezen, u ook) dan kan dat. Want een persoonlijkheidsstoornis is NIET definitief: het is wel degelijk mbv. therapie te veranderen. En daarom ook is het niet verstandig zo'n iemand niet te mijden. Vermijding is wél goed als een narcist niet wíl veranderen en constant mensen pijn doet.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Narcistische persoonlijkheidsstoornis de veroordeling.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs