Comments for Narcistische psychiater

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 28, 2018
Rating
starstarstarstarstar
Narcistische psychiater
by: Anonymous

Ik ben zelf ook GZ-psycholoog en herken erg wat je schrijft. Helaas ben ik er zelf aan onderdoor gegaan. Mijn ervaring is dat je met zo’n persoon nooit normaal kunt samenwerken. Ik zou je dan ook adviseren om te kijken naar een team waarin je je prettig voelt, want zoals jezelf ook al aangeeft, is het erg belangrijk dat je je kwetsbaar mag opstellen.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Narcistische psychiater .


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs