Narcistische psychiater

by Anoniem
(Amsterdam)

Als GZ- psycholoog ben ik in de GGZ al meerdere keren tegen narcistische mannen (en vrouwen) aangelopen.

Mijn probleem was dat ik oneerlijk gedrag benoemde en hiermee de ander ontmaskerde. Dat liep niet goed af.

Ik werk opnieuw in een team met een aantal mannen, die allemaal met macht bezig zijn en bezig zijn met bondjes. Mijn voorganger (vrouwelijke GZ-psycholoog) heeft de onredelijkheid van de psychiater bij de leidinggevende neergelegd. Hij gaf haar gelijk in het 1 op 1 gesprek, maar later voegde hij zich volledig naar de psychiater in kwestie en vroegen ze haar niet eens meer over waar zij moeite mee had, maar ging het alleen nog maar over haar gedrag. Er zou met haar niet te praten zijn en de andere mannelijke collega's hadden achter haar rug deze conclusie bevestigd. De leidinggevende paste geen hoor of wederhoor toe. Het werd duidelijk dat er allerlei machtsspelletjes werden gespeeld en de psychiater de leidinggevende en een aantal andere collega's had bespeeld.
Betreffende collega kreeg geen eerlijke kans en heeft een andere baan gezocht.
Daarvoor heeft dezelfde psychiater al met drie andere vrouwelijke collega's hoogoplopende conflicten gehad, waar het natuurlijk allemaal aan de ander lag. Ik ben geschokt over wat hier allemaal gebeurd is.

Ik ben nu dus voorzichtig. Maar ik merk dat het bijna onmogelijk is conflicten te vermijden omdat er altijd naar mij uitgehaald wordt als hij een fout maakt. Ik heb één keer gezegd dat ik het niet vond kloppen, maar toen verdraaide hij het verhaal. Ook was hij erg intimiderend. Ik merk dat ik me nu op de vlakte wil houden en voel me ook onveilig binnen het team omdat ik weet wat er achter de rug van mijn voorganger gebeurd is. Maar ik krijg nu te horen dat ik me niet kwetsbaar genoeg op zou stellen. Het ingewikkelde in dit werk is dat het eigenlijk zo belangrijk is om open met elkaar om te gaan.
Heeft iemand tips voor mij om me staande te houden? Denkt iemand dat het mogelijk is op een gelijkwaardige manier met deze man samen te werken? Of doe ik er beter aan in een ander team te gaan werken?

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs