Comments for Narcistische troika

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

May 26, 2013
Rating
starstarstarstarstar
valt niet tegen op te boksen
by: Anonymous

Je hebt er goed aan gegaan het helemaal voor jezelf op te nemen.

Je maakt geen schijn van kans waar mensen elkaar voortdurend de hand boven het hoofd houden. Daar is geen kruid tegen bestand. Zoiets is ook niet lang vol te houden -zeer frustrerend- en je ziet geen enkel resultaat van verandering en verbetering!!

Je raakt hierdoor binnen je fam. weliswaar in een (zelfgekozen) isolement, maar je hebt wel je eigen leven terug. En jezelf.

STERKTE.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Narcistische troika.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs