Narcistische troika

by Sandra
(Gelderland)

Hallo,

Ik ben opgevoed door een drietal narcisten. Mijn moeder, en mijn twee zussen, die 10 resp 12,5 jaar ouder zijn dan ik.
Niet nodig te vertellen dat het weinig om mij ging thuis, en áls het om mij ging, dan was dat op een negatieve of neerbuigende manier. Als ze zeggen van me te houden dan past dat vooral in hun agenda. Op het moment dat ik erover pieker een eigen mening te hebben, dan word ik desnoods in drievoud, effectief ontwapend.
Vorig jaar heb ik definitief de knoop doorgehakt om te breken met ze. Na 20 jaar boosheid om hoe ik behandeld ben en 10 jaar verdriet om de familie die is zoals ze is. Weinig mensen begrijpen het, want zo op het oog zijn het keurige mensen.
Ze kunnen er niets aan doen. En ik heb het gevoel dat ik ook niets kan doen, behalve mezelf in bescherming nemen. Eén zou ik misschien nog aankunnen, maar ze houden in drievoud elkaar de hand boven het hoofd. Zo jammer. Nooit veilig.
Ik kan hier drie dagen typen om alle verhalen te vertellen, maar dat ga ik niet doen. Dit is in een notedop mijn verhaal.
Kennen jullie trouwens 'Niemandskinderen' van C. Roodvoets? Aanrader!
Groetjes,
Sandra

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs