Comments for Narcistische vader? Narcistische zoon?En ik dan?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Nov 28, 2013
Rating
starstarstarstarstar
jezelf nooit opgeven
by: Anonymous

Slachtoffer en / of dader, jezelf niet opgeven!!
Het is al goed dat je inzicht toont.

Er zijn veel geestesziektes, er zijn ook veel medicijnen en therapieen die iemand kunnen helpen. Daar moet en kun je gebruik van maken als het nodig is: het werkt al een helpende hand.

Liefde is geven.

Nov 27, 2013
Rating
starstarstarstarstar
er is hoop!
by: Feri Kovács

dag Katrina,

Helemaal met je eens. Er is namelijk wel hoop: er zijn genoeg mensen die na een minder geslaagde opvoeding ofwel zélf verder groeien ófwel in therapie gaan en daar sterker uit komen. Zoek dan wel de psychologen op (geen psychiaters omdat zij niet zo getraind zijn in gesprekken) waarmee het klikt en die ook ervaring hebben met het veranderen van denkpatronen en verkeerde opvoedingsstijlen.

Overigens: ik wil zelf ook niet mensen labelen maar het is juist bij persoonlijkheidsproblemen erg belangrijk om het goed te herkennen.
mvg, Feri

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Narcistische vader? Narcistische zoon?En ik dan?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs