Narsistische schoonzus

by D
(Nederland)

Mijn schoonzus had al jaren een oogje op mijn man. Ik had dit in eerste instantie helemaal niet door, maar kreeg altijd een raar gevoel als ze weer aan kwam rijden, zogenaamd om mijn man te helpen bij ons op de boerderij. Het was standaard een paar keer per week wanneer dit gebeurde. Ze negeerde mij compleet. Deed gewoon wat ze zelf wilde onder het mom van, leuk helpen op de boerderij. Ik snap dat dit leuk is, maar deze dame had hele andere plannen. Zij is een slimme narcist. Heel goed in mensen bespelen, op een manier waar je snel in trapt. Mijn man, de goedheid zelf, had dit echt niet door. Zijn ouders gelukkig wel. Die zagen het al geruime tijd. Ik dacht in eerste instantie, het zal wel aan mij liggen, werd onzeker, had een flinke klomp in mijn maag wanneer zij mijn man hielp. Mijn intuitie en een aantal andere mensen die haar gelukkig ook doorhadden waarschuwden me keer op keer. Tot ik er genoeg van had en haar rustig op de man af heb gevraagd of ze misschien een oogje had op mijn man. Nou......toen kreeg ik een giftige woede aanval van haar!!

Toen ze enigszins gekalmeerd was en weer bij haar bewustzijn kwam en ze zich weer kon herpakken met slimme uitvluchten wist ik genoeg. Ze heeft me een week later uitgenodigd voor een wandeling. Dit was een valstrik. Dom en naïef van mij......ze wilde me er in luizen en mij een schuldgevoel aanpraten, Dit ging met zo'n woedende beschuldiging, waar ik enorm van schrok. Gelukkig ben ik hooggevoelig en kon hier heel rustig en adequaat op reageren. Toen bedaarde ze zelf ook. Naderhand zette ze een aantal familieleden tegen mij op. Ze vertelt verhalen over mij waardoor ik de boeman ben. Hoop dat bij deze familieleden het inzicht ook ooit komt, maar dit zal lastig worden, want narcistische persoonlijkheden ontmasker je niet snel, vooral de slimme, aangepaste narcisten.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs