Negeren

by K
(belgium)

Ik kan moeilijk omgaan met mijn partner die me negeert, als ik pobeer over mijn gevoelens en wat ik vind te praten negeert mijn partner me altijd, wat enorm frustrerend en kwetsend is. Ik heb het haar reeds gezegd maar ze antwoordt er zelfs niet op en blijft zwijgen. Op die manier hebben we reeds veel ruzies gehad. Ik moet altijd toegeven en het bijleggen. Zij heeft nog nooit enige moeite gedaan om over die ruzies te spreken, laat staan dat ze het probeert bij te leggen.


anoniem

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs