Comments for Negeren

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Dec 07, 2014
Rating
starstarstar
resoluut zijn.
by: sylvia Groot

Beste Zucht,

Je zou hem kunnen schrijven waarbij je uitlegt dat alleen narcisten hun partner zo extreem negeren, en dat dit 'stilte behandeling' wordt genoemd.

Hij zal zich niet willen identificeren met een narcist, en wellicht lokt dat een verandering in zijn gedrag uit.

Je kunt daarbij meteen schrijven of hij wil aangeven hoe jullie het beste uit elkaar kunnen gaan (alsof je de beslissing al hebt genomen).
Daarbij moet je resoluut overkomen; in elk geval is smeken om het weer goed te krijgen geen optie.
Want zij vertalen dat als zwakte, en kijken dan op je neer.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Negeren.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs