Net uit elkaar

by Babette
(Nederland)

Ik kom net een uit een relatie met een narcistische borderliner, en het ligt me heel zwaar. Hij doet er werkelijk alles aan mn aandacht te krijgen en mij zwart te maken tegenover onze gezamenlijke vrienden. Aangezien ik gelezen heb dat als je iemand met narcistische trekjes negeert hij zich machteloos gaat voelen, heb ik alle contact verbroken. En dat is iets waar hij NIET tegen kan. Het doet me veel verdriet aangezien we wel echt iets echts hadden, alleen de neiging te zoeken naar spanning is te groot voor hem. Maar het komt zeker weer goed.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs