Comments for Niet deze Narcist maar anderen hebben een stoornis,

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

May 06, 2013
Rating
starstarstarstarstar
reactie op "niet deze narcist maar anderen hebben een stoornis"
by: Bert

Ik vind deze reactie griezelig. Ik zeg ook vaak dat het aan de anderen ligt. Als een soort tegenreactie pak ik ze terug op hun eigen tekortkomingen, omdat de narcist heel veel mensen meekrijgt die zeggen dat het allemaal aan mij ligt.

Dus de narcist zal mij in deze reactie herkennen als de narcist.

Het verschil is alleen dat ik ook zeg, wanneer ik iets fout doe. Ik zeg nooit dat álles aan mij ligt, maar als ik iets fout doe dan zeg ik dat ook.

Dat doet de narcist niet.

De narcist doet jou juist geloven dat jij alles bij de ander legt en de ander gelooft hem direkt

Ook als je dat niet doet

Feb 21, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Herkenbaar
by: Anonymous

Heel erg herkenbaar, maar toch hebben veel mensen last van de boel verdraaien zodra de waarheid wordt gezegd. Of dat ze een ander nooit aan het woord laten, moeten altijd zelf in de belangstelling en gaan zenuwachtig op en neer zitten wippen of met de voeten stampen op de vloer, als de aandacht even naar iemand anders gaat.
En ja, anderen zwart maken en mensen tegen elkaar opzetten dmv leugens. Maar dat is het eindstadium, wanneer ze zijn uitscheten bij je, omdat je de waarheid eindelijk eens hebt gezegd en/of duidelijk hebt gemaakt dat je niet meer met je laat sollen!

Kan maar een ding zeggen: Stay strong!

En keep the faith dat het eens goed komt met en voor ons allemaal!

Sep 02, 2012
Rating
starstarstarstarstar
disrespect
by: Anonymous

Zo herkenbaar dit, de narcist manipuleert je zo heftig dat je niet meer weet wat jezelf voor persoon bent en uiteindelijk ben je zwak en niet meer interessant voor de narcist, de narcist kan geen energie meer aan je ontlenen en je wordt afgedankt en zodra hij weer energie bespeurt haalt hij - de narcist - je weer terug net zolang totdat je zelf het hazepad kiest en zo goed en zo kwaad als je kan voor jezelf kiest.
Hoe moeilijk dit proces ook is het lukt je langzaam en dan gaat de narcist nog verder, je omgeving en de mensen die daarin betrokken zijn zijn aan de beurt, de narcist heeft het niet gedaan, de narcist bedoelde het alleen maar goed.
Jij was het, zodra je iets zegt of doet kan de narcist het zo keren dat jij de schuldige bent.
De narcist kan je lezen alsof je een boek bent.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Niet deze Narcist maar anderen hebben een stoornis, .


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs