Niet deze Narcist maar anderen hebben een stoornis,

by Maria
(Nederland)

Althans dat wil onze/deze Narcist steeds weer beweren.

Met deze Narcist is niets fout.
Deze Narcist legt steeds de nadruk erop wat er met iedereen om deze Narcist heen niet goed is. En (volgens deze Narcist) omdat de narcist alles zo haarfijn kan vertellen is het logisch dat er met ..(deze Narcist) niks
aan de hand is (weer volgens deze Narcist). En deze Narcist wordt geloofd door sommige anderen.

Ik heb het hier over deze Narcist om te veel herkenning te voorkomen Dit is wat wij keer op keer hebben mee gemaakt met deze Narcist.

Kan een Narcist gelukkig getrouwd zijn?
De partner is wel op de hoogte hoe deze Narcist kan doen, maar zolang deze Narcist dat niet naar de partner zelf doet maakt het de partner niets uit (Deze Narcist is wel afhankelijk van de partner. Toch is deze Narcist niet dom. Heeft zeer hoge opleiding).
Deze Narcist staat graag midden in de belangstelling.
Deze Narcist prijst alleen familie en vrienden als deze narcist die familie en vrienden nodig heeft.
Zo gauw deze Narcist anderen niet meer nodig heeft laat deze Narcist iedereen vallen, zonder enig probleem.
Deze Narcist kan ook met gemaakt verdriet vertellen dat er ook iets gezegd moet worden wat er niet goed is met iemand anders of desnoods met iedereen.
Over de eigen persoon is deze Narcist altijd maar positief. Omdat deze Narcist al heel erg lang zo bezig is kan deze Narcist over iedereen om deze Narcist heen een beeld van iedereen gecreeerd hebben. Jaren later is dat niet opeens tegen op te vechten. Uitleggen wat er met de o zo geprezen persoon (Narcist) aan de hand is. Het is onmogelijk. Wij worden voor slecht uitgemaakt omdat deze Narcist voor ieder van ons zoveel heeft gedaan. (Dat heeft deze Narcist toch altijd beweerd).
Maar deze Narcist blijft wel door gaan met vertellen wat er met familie en vrienden niet goed is. Deze Narcist komt met alles weg wat deze Narcist ook zegt.
Over ons heeft deze Narcist weer een beeld gegegeven alsof wij de verschrikkelijkste egoisten op aarde zijn.
Deze Narcist kan maar stug door blijven gaan!!! En daar is helemaal niets tegen te doen!! Of wel?

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs