Niet luisteren

by K
(Belgium)

Hallo


De tips zijn goed voor milde narcisten. Mijn vader is echter een extreme narcist en luistert naar niks. Ik heb echt al alles geprobeerd. Ik heb al geroepen, ik ben al kalm gebleven en heb gewoon gezegd wat ik erbij voel, ik heb hem al geconfronteerd met zijn gedrag, ik heb het al genegeerd, noem maar op... Het probleem is dat hij zijn oren sluit vanaf het moment dat iets hem niet bevalt. Dit kan zijn als wij bijvoorbeeld al gewoon gaan winkelen maar ook op een rustig moment als wij hem willen wijzen op voorgaand gedrag dat niet normaal was, wordt hij woedend en sluit hij zijn oren. Het lijkt alsof hij niets opneemt en gewoon naar zichzelf luistert (naar zijn eigen gebrul dus). Ook zegt hij steeds hetzelfde, ook al is het niet relevant (net alsof hij steeds hetzelfde plaatje afspeelt). Dit wijst er ook al op dat hij niet luistert en de situatie omzeilt. Hier is toch niet mee te leven? Ik ben ondertussen 22 jaar en ben altijd een kind geweest dat een groot rechtvaardigheidsgevoel heeft. Ik ging hier als klein meisje dus al vaak tegen in. Ik zie mijn mamma jammer genoeg steeds ongelukkiger worden en wil haar graag helpen. Ze wil niet meer bij hem blijven maar het lijkt alsof ze dit uit gemakzucht wel doet. Ik en mijn zus hebben haar er al op gewezen dat we liever hebben dat ze bij hem weg gaat. Vooral voor haar geluk maar ook wij lijden hieronder, hoewel we beiden niet meer echt thuis wonen. Haar ongelukkig zien geeft ook ons een slecht gevoel, alsof we haar in de steek hebben gelaten met hem. Maar ze moet natuurlijk haar eigen keuzes maken en door zelf weg te gaan hebben we haar de vrijheid gegeven die ze nodig heeft om te vertrekken. Hoe geef je iemand die hier zo diep in zit weer de moed en de kracht om weg te gaan en op haar eigen benen te staan? Wij hebben er al zo veel moeite in gestoken maar ik denk dat ze uit gewoonte bij hem blijft...

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs