Comments for Niet te geloven..

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Feb 17, 2014
Rating
starstarstarstarstar
meer psychopaat dan narcist
by: Feri Kovács

Uw verhaal lezende is dit vooral een antisociale persoonlijkheid. Natuurlijk zijn hier ook narcistische kernelementen te vinden maar een narcist hoeft lang niet altijd plezier te hebben aan het systematisch manipuleren en treiteren van mensen. Deze man heeft dat duidelijk wel en gebruikt uw partner daarvoor. Helaas zal uw partner dit niet winnen. Maar je als slachtoffer blijven opstellen heeft totaal geen zin. Je kunt je werk nog zo leuk vinden...(kan ik me trouwens met zo'n werksfeer niet voorstellen), maar je gaat uiteindelijk kapot aan zulke treiteringen. Ook jullie relatie gaat er uiteindelijk aan omdat alles gaat draaien om dit getreiter.
Ik zou simpelweg adviseren: loop inderdaad weg en laat je niet meer manipuleren. Maar je mag verwachten dat deze baas dan nog kwader gaat worden. Tja, en dan rest alleen nog maar een aanklacht indienen, bij een bedrijfsarts b.v. of zelfs de vakbond. Maar dan weet je al wat er gaat gebeuren: bewijs het maar eens en er zal ontslag dreigen. Maar ja, in mijn ogen is de relatie tussen deze 'baas' en je man allang verpest. Erger kan het niet worden. Leuk werken zo, toch? als je denkt dat jullie dit jaren kunnen volhouden...ga je gang. Ik voorspel jullie dat je er helemaal gek van wordt. Dus...dit NIET meer accepteren! Mogelijk hebben andere lezers ook nog goede tips...

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Niet te geloven...


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs