Comments for (Niet te) leven met een narcist...

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 30, 2015
Rating
starstarstarstarstar
Stoppen
by: Joao

met de relatie, weg gaan en nooit meer contact op nemen..............

Jan 15, 2015
Rating
starstarstarstar
U heeft een intelligente therapeut gehad.
by: Sylvia Groot

Beste J. uit Utrecht,

"Ik voel me in de kou staan en heb inmiddels bij een andere hulpverlener aangeklopt, alleen voor mezelf. Om mijn verhaal kwijt te kunnen, om de boel te kunnen ordenen in mijn hoofd en om in te leren zien dat het niet mogelijk is te leven met een narcist..."

U weet toch al dat het niet mogelijk is om gelukkig samen te leven met een narcist ?
Uw vorige therapeut had groot gelijk niet te willen meewerken aan verlenging van uw ongelukkige relatie.
U heeft helemaal geen andere therapeut nodig.
Het enige dat u nodig heeft, is de eliminatie van uw eigen waan ideeen omtrent hoop dat het ooit goed kan komen.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to (Niet te) leven met een narcist....


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs