Comments for Niets is wat het lijkt

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Dec 11, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Kan me hier volledig in vinden
by: Anonymous

Ben de zus. Herken erg veel, maar voel me machteloos omdat ik het gevoel heb mijn broer niet te kunnen helpen. Vraag je om hulp is dat er weinig voor familie. Erg teleurstellend.

Ben jaren in de veronderstelling geweest dat hij iets anders had maar nu ik nps goed heb gelezen blijken daar veel meer overeenkomsten in te zitten.
Krijg ik hem zo ver om hulp te zoeken, liegt hij de boel bij elkaar.
Echt ver kom je dus niet.

Oct 30, 2013
Rating
starstarstarstarstar
telkens weer opnieuw zeggen en uitleggen
by: Anonymous

Dag! Ik kan maar op een aspect echt ingaan.

Al het overige is mij ook bekend, omtrent gedrag, dezelfde ervaringen.

Ook familie heeft er moeite mee te begrijpen hoe zo'n persoon is, vooral omdat hij naar de buitenwereld een ander (positief, aardig en vriendelijk, behulpzaam) gedrag vertoont.
Maar ik heb een paar voorvallen aan ze uitgelegd, nu de scheiding een feit is, en het wordt beter begrepen.

Het is vermoeiend, maar je zult vaak moeten herhalen om het "erin" te krijgen (de boodschap).

In deze situatie heb je zelf veel behoefte aan loyaliteit van familie en vrienden.
Juist omdat dat ook al zo'n gemis was omdat loyaliteit heel moeilijk ligt bij een N, alleen als hij/zij daar zelfbelang bij heeft.

Voor mezelf was het altijd een "afgedwongen loyaliteit".

Ik verwijs veel mensen, om het niet steeds opnieuw te hoeven uitleggen, naar websites.
Als ze het dan nog niet begrijpen, is er een kink in de kabel. Dan hou ik daar ook mee op.

Sterkte!!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Niets is wat het lijkt.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs