Niets is wat het lijkt

by Angela
(Holland)

Mijn ex-man was vooral heel manipulatief, weinig empathisch, weinig respect, voor de buitenwereld de leuke vlotte kerel, lieve vader, altijd klaar staand voor een ander, maar intussen....


Mijn ik-boodschappen vond hij maar belerend en juist als ik aangaf wat ik niet prettig vond, was dat voor hem aanleiding om die dingen juist te doen. Hij was veel bezig om te zuigen, te porren, te irriteren, om datgene wat weer in evenwicht was, in harmonie was, te verstoren en uit evenwicht te brengen. Als ik maar even dacht dat het op het moment weer aardig rustig was, begon het weer.
Hij sloot mij steeds verder van alles af, ook al protesteerde ik heftig en nam ik steeds weer het initiatief om een gesprek erover aan te knopen. Op een gegeven moment had hij onze financiele administratie ook ontoegankelijk voor mij gemaakt door de bestanden op zijn computer met een wachtwoord af te schermen.
Ook toen ik dreigde zijn computer op de stenen vloer kapot te gooien, werd het er niet anders van. Voor hem was het een manier om mij onder de duim te houden.
Ik heb er veel over gelezen en op een gegeven ogenblik ontdekte ik, dat een neutrale houding t.a.v. gedrag het beste werkte. Ik liet me niet meer uit de tent lokken, als hij probeerde te verstoren, deed ik net alsof ik het niet merkte en maakte een neutrale opmerking. Als hij agressief reageerde, bleef ik heel rustig en zei bijv. met een heel rustige stem. Ik vind het niet fijn als je zo doet. Ik ga even .....(bijv. een kop thee maken) en dan praten we straks verder en dan liep ik uit de situatie. Dat werkte goed voor mij.
De ik-boodschappen werkten heel goed voor mijzelf, omdat ik daarmee rustig, respectvol bleef en toch mijn grenzen bewaakte en me niet liet verleiden tot stemverheffing of ruzie.
Het verbeterde de situatie voor hem niet, want hij ervoer ze als belerend, als "gezeik" excusez le mot, enz. Het frustreerde hem mateloos als ik rustig en kalm bleef en een respectvol antwoord gaf.
De situatie heeft jaren geduurd, omdat ik mijn jonge kinderen veilig wilde houden, want hij manipuleerde en indoctrineerde de kinderen ook erg.
Uiteindelijk ben ik uit de relatie gestapt, totaal uitgeput en afgedraaid. Het was een relatie waarin ik voortdurend bezig was alert te zijn op verstoringen, manipulaties van mij en de kinderen, bemiddelen, zorgen dat ik niet werd geisoleerd, etc. een ware hel was het. Het heeft me bergen energie gekost en me helemaal gesloopt.
Ik ben nu 2 jaar verder, maar ben nog niet klaar met het hervinden van mezelf. Ik besteed ook veel tijd en energie aan de kinderen, die ook zo hun geestelijke beschadigingen hebben overgehouden.

Wat ik heel moeilijk vond, is dat je vaak alleen staat in je proces. Familie en vrienden hebben geen idee hoe het was, kunnen maar moeilijk geloven dat jouw partner een narcist is en wat dat betekent voor een gezin. Zij zien een normaal gezellig gezin,dat alles goed voor elkaar heeft. Zij kennen hem als de joviale, gezellige man, maar zien zijn andere kant niet. Je moet dus zelf maar zorgen dat je je leven en dat van de kinderen weer op de rit krijgt.

Wat mij opvalt, is dat er veel te lezen valt over NPS, maar dat er voor de omgeving (kinderen en partner, evt. familie, vrienden) niet veel te vinden is. Ik zou graag van tijd tot tijd met iemand willen praten, die bekend is met behandeling van partners.Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs