Nieuw boek met persoonlijk verhaal over narcisme

by Anne
(Holland)

Ook ik had met een narcist te maken (mijn moeder, of all people) en heb daar een boek over geschreven: "De immateriële erfenis van een narcist".

Het gaat over de opvoeding van een kind door haar narcistische moeder. Gaandeweg beseft het kind dat er iets niet klopt aan de moeder. En moet het kind alles wat haar is geleerd en verteld in een nieuw perspectief plaatsen.
Het boek geeft een goed beeld van de denk- en handelswijze van een narcist, zodat mensen narcisme beter gaan herkennen. En een betere kennis van deze veel voorkomende stoornis is nodig om de grote ellende die narcisme met zich meebrengt in te perken.
Mocht u meer willen weten over het boek, kijk dan op mijn website:
www.de-immateriele-erfenis.nl.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs