Comments for Nieuwe vriend

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 17, 2012
Rating
starstarstarstar
Antisociale persoonlijkheid
by: Feri Kovács

Kort maar krachtig: zeer waarschijnlijk een anti-sociale persoonlijkheid, deze 'vriend'. Helaas is je zus kennelijk niet sterk genoeg geweest om hem te weerstaan. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke groei én verantwoordelijkheid om dergelijke types op tijd te herkennen én er NIET mee in zee te gaan.
Goed dat jullie het contact hebben verbroken, hoe hard dit ook klinkt. Maar nogmaals: je zus heeft haar eigen weg hierin te gaan. Het enige dat je kan doen: mocht zij ooit gebroken bij je aankloppen voor hulp, bied deze dan en zorg er direct voor dat er professionele hulpverlening (en politie) bij komt. Sterkte!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Nieuwe vriend.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs