Nieuwe vriend

by Marian
(Eindhoven)

Mijn zus heeft een nieuwe vriend gekregen. Deze verzint allemaal leugens die hij zogenaamd gehoord heeft van instanties (geheime dienst, kinderbescherming, ambassade, GGZE enz). Deze leugens beginnen te komen, zodra iemand hem niet zint. Leugens gaan vaak over criminele dingen: geweld, sexmisbruik, pedofilie. Mijn zus trapt overal in. Hij heeft op dit moment de hele familie van haar geïsoleerd. Hij heeft mijn man aangeklaagd, mijn broer geprobeerd te ontslaan, mijn ouders belasterd (hun kinderen

zouden bijna uit huis gehaald zijn). Ze heeft zelfs haar zoon aangegeven voor poging tot moord. Gelukkig neemt de politie hen niet serieus (waarschijnlijk omdat ze er te vaak komen).
Wij mogen op dit moment onze neefjes niet meer zien.
Hij blaft haar af alsof ze een hond is.
De familie heeft het contact verbroken. We kunnen niet bij haar omdat ze te gevaarlijk is voor de familie en iedereen aanklaagt en belastert.
We doen nu de poort en achterdeur goed op slot, omdat we bang zijn, dat dit tot geweld, zelfmoord of psychiatrische gekte gaat komen. We hopen ook dat ze niet mishandeld wordt.
We weten nu hoe vernietigend zo iemand kan zijn.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs