Nogal veel in korte tijd

by Nancy
(Den Bosch, Netherlands)

Tot Kerst 2010 had ik al veel beleefd op medisch gebied, maar omdat ik een no-nonsense-figuur ben, ben ik e.e.a. redelijk ongeschonden doorgekomen.

Vanaf deze datum werd het wel erg druk.
Die dag kreeg ik een nierbloeding. Dat verklaarde de buikpijnen die ik had, die dus geen blindedarmontsteking bleken te zijn.
Er bleek een niersteen klem te zitten in de urineleider.
In januari werd geprobeerd om die steen terug in de nier te duwen.
Dat mislukte. Toen snel een katheter aangelegd( een slang uit mijn rug) want de nier stond op klappen. Stoppen met werken ( voor de klas) maar nog wel verder met mijn studie van rekencoördinator en mijn proefstuk geschreven en geslaagd.
In maart bleek de nier voldoende geslonken, dus weer een poging tot opereren via de katheter. Die mislukte: men kon niet bij de stenen komen. In april en mei volgden vergruizingen die allebei niets opleverden. In juni werd besloten om de katheter te vervangen, want door regelmatig verstoppingen was die aan zijn eind.
Dat mislukte ook. Dus binnen een week een spoedoperatie met de Da Vinci robot. De chirurg is ruim 5 uren bezig geweest om e.e.a. in orde te krijgen. Half augustus werd de laatste interne katheter verwijderd en kon ik weer normaal zitten en plassen.

In september kreeg ik hartproblemen: ernstige ritmestoornissen en veel te hoge bloeddruk. Er volgde een periode van medicijnen uitproberen en tromboseprikken. Half oktober vond de bedrijfsarts dat ik maar weer aan het werk moest.
Te beginnen met 1 uur en elke dag 1 uur erbij, tot de werkweek vol was. Voor de klas staan was niet mogelijk, dus moest ik alle klassen langs met een programma om leerproblemen op te lossen.

Dit was veel te vermoeiend: ik kreeg ook steeds meer pijn aan mijn nier en viel na het werk uitgeput op bed.

Begin december terug naar de uroloog: er zaten weer nierstenen.
Er werd geen medische ingreep gedaan, omdat "mijn conditie te slecht was". Dus maar even gestopt met werken. Eind januari op de wachtlijst voor de vergruizing. En ook nog even naar het bevolkingsonderzoek. Werd diezelfde week nog gebeld: u heeft borstkanker. Dat hakte erin.

Eind februari was de borstoperatie en de dag daarna kreeg ik uitvalsverschijnselen, dus meteen terug naar het ziekenhuis.
Daar ontdekte men een groot hematoom in mijn hersenen, beter gezegd: tussen de hersenvliezen.
Dat had ik al eens eerder, toen ik 20 was en dat is toen verwijderd. Dit hematoom herkende men niet goed.
Er is besloten om eerst de bestralingen te doen en daarna de operatie.
Vanwege het slechte spreken en stoornissen in het bewegen kreeg ik dexamethason.
Begin juni was de craniotomie en ontdekte men dat het hematoom eigenlijk vol zat met geronnen bloed: er moet na de vorige ingreep een bloeding geweest zijn en daar heb ik 40 jaar mee rondgelopen.

Twee weken na de
operatie had ik verschrikkelijke pijnen in mijn benen: bleek een steroidenonttrekkingssyndroom te zijn, dus moest ik weer terug aan de dexamethason.

Het praten en lopen was erg moeilijk. Heb een programma voor mezelf gemaakt waarin ik activiteiten afwisselde, omdat ik zo verschrikkelijk moe was en steeds vermoeider werd.
In overleg met de huisarts een fysiotherapie opgestart voor na mijn borstoperatie en om de kracht in mijn benen te activeren.

In september kreeg ik zenuwpijnen in mijn gezicht: vooral de boven- en ondertanden deden vreselijk pijn. Met pijnstillers en ruim 1 uur pijn lijden was het over. Soms 1 x per dag en soms hele middagen.

Via de huisarts maar eens een neuroloog opgezocht. ( een andere dan die van maart, want die had mij vlak voor de operatie uitgeschreven, want "u gaat toch naar Tilburg".)
Deze neuroloog stond er versteld van dat ik geen nazorg had gehad en stuurde mij door naar het revalidatiecentrum, want zij (en ik) wilde weten welke delen van de hersenen een tikje hadden gekregen en in hoeverre er nog herstel was.
Begin oktober aangemeld, half januari opgeroepen en pas de laatste week van april komt de uitslag van het neuro-psychologisch onderzoek.

Gelukkig is er internet en kan ik zelf e.e.a. opzoeken.
Waarschijnlijk is mijn spraak en bewegingscentrum van slag.
Logopedie geeft mij handvatten om hiermee om te gaan: ik heb vooral problemen met het verschil in woordbetekenis: wanneer is het nu letterlijk en wanneer figuurlijk bedoeld. Ik blijf ook "hangen" in de uitspraak van woorden: dan moet ik van tevoren de zin in mijn hoofd zeggen.
Wat ik van deze site heb geleerd, dat mijn hersenen dus moeite hebben met filteren: een gezelschap van 3 mensen is het maximum.
In mijn ruimtelijke oriëntatie is ook iets mis: ik kan bijv. niet meer hoofdrekenen, d.w.z. in gedachten op verschillende niveaus bezig zijn. En dat voor een rekencoördinator!! Gelukkig heb ik ervoor geleerd hoe ik dit probleem moet aanpakken.
Ruimtelijke oriëntatie moet ik letterlijk leren toepassen: ik kan al beter lopen en afstanden inschatten. Evenwicht bewaren is nog erg moeilijk. Verder ben ik nog steeds onbeschrijfelijk moe.
Het zou kunnen zijn dat dexamethason de vermoeidheid van de bestralingen heeft onderdrukt en dat dat er nu nog moet uitkomen.

Inmiddels heb ik ook geen baan meer: langer dan 2 jaar ziek: hup, op straat.

Wat ik nu nog moet leren is om met mijn nieuwe "ik" om te gaan.
Wat kan ik niet meer en wat kan ik nog en dat ook nog aan anderen uitleggen, want die zeggen steeds dat ik er zo goed uitzie, dus wel weer beter zal zijn.
Gelukkig heb ik ( weer) een lieve partner, waar ik nu 3 jaar mee getrouwd ben, nadat ik 20 jaar weduwe was.
Het is voor hem niet zo leuk dat ik niet meer dezelfde ben, maar wij groeien hier samen in verder.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs