Comments for ondekt dat mijn schoonzoon een narcist is

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 17, 2015
Rating
starstarstarstarstar
Niets aan doen
by: J

gewoon zo laten, mijn moeder heeft mijn broer al 7 jaar niet gezien, er is niets aan te doen het is een strijd die je niet wint.

Ik zak mijn toekomstig kind ook nooit zien, dat is een feit waar ik mij bij neerleg.....

het is hard, keihard, maar beter voor je zelf laat het rusten.

Courage

Sep 17, 2015
Rating
starstarstarstarstar
niets doen is het beste
by: j

mijn moeder ziet al meer dan 7 jaar haar Narcistische zoon niet.

Er is niets aan te doen, leg u er bij neer, het is een strijd die u nooit zal winnen.

Lees anders mijn verhaal "Narcisme kent geen grenzen".

Het is goed waardeloos, maar er is helaas niets aan te doen, ik zal mijn kind wat nog geboren moet worden helemaal nooit zien .............

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to ondekt dat mijn schoonzoon een narcist is .


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs