Comments for Ontdekking

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 24, 2015
Rating
starstarstarstar
goede eerste stap.
by: SG

U bent in ieder geval in staat om eerlijk naar uzelf te kijken.
Dat is al een bijzondere stap.

Aug 23, 2015
Rating
starstarstarstarstar

by: Feri

dank dat je dit hebt willen delen, moedig.
En ja, therapeut zou verstandig zijn. Daarnaast veel schrijven over jezelf dat je moet leren bescheiden te zijn. dat je niets meer waard bent dan een ander...kost veel werk, veel slikken, maar alleen met bescheidenheid en vriendelijkheid oefenen én een therapeut kun je jezelf gaan veranderen.
succes!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Ontdekking.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs