Comments for ontkennertje

Average Rating starstar

Click here to add your own comments

Oct 24, 2013
Rating
starstar
ontkennertje
by: Sylvia groot

Mirjam, je werkgever heeft gelijk.
Er tegenin gaan maakt het probleem alleen erger, zowel voor jezelf als voor je werkgever en werksfeer.
Misschien helpt het wanneer je bedenkt dat ze er niets aan kan doen om zo te reageren. Het is een overlevingsmechanisme dat is ontwikkeld in de kindertijd, en moeilijk is af te leren.
JIJ zal er dus mee moeten leren omgaan.

Probeer beleefd, vriendelijk en geduldig te blijven zoals je dat bij een kind zou doen.
Hou het zakelijk, roddel niet mee, geef geen mening, ga niet in discussie en vertel haar geen persoonlijke dingen.
Op die manier sta je erboven, en daar bereik je veel meer mee.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to ontkennertje.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs