Comments for Ook in een narcist zit een persoon..

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 17, 2013
Rating
starstarstarstarstar
berusting
by: sylvia groot

Wat een ontroerend verhaal. Wat een wijze opmerking dat het niet makkelijk is om een persoon op afstand te houden van je eigen kern van binnen. Dat bewijst een groot gevoel van zelfreflectie.

Ik las zelfs dat zij de vrouwen die ingaan op hun avances onbewust niet voor vol aanzien, omdat ze het dom vinden wanneer iemand hun trucjes en praatjes gelooft.

De enige manier om je te verzoenen met je ervaren innerlijke verschrikkingen ligt in de berusting. In de overgave dat het niet mogelijk is om een narcist gelukkig te maken.

Aug 17, 2013
Rating
starstarstarstarstar
hoeveel ruimte geef je de ander
by: Anonymous

Vanessa, het is herkenbaar. Alles wat je schrijft over je relatie. Opvallend is wel dat je deze man erg veel ruimte hebt gegeven al vanaf het begin. Het lijkt daardoor, alsof je al op de hoogte was dat je te maken had met een N, of dat je dat intuitief aanvoelde.

De meeste vrouwen, die beginnen aan een dergelijke verhouding, weten dit echter niet. Zoals ook ik. Je wordt dan min of meer gedwongen steeds meer ruimte af te staan, aan de ander. Of met steeds meer dingen akkoord te gaan, die je zelf eigenlijk niet zo ziet zitten. Die je niet eens jezelf toestaat, om je man daarmee te confronteren!!

Dat is in mijn geval zo geweest.
Dat is de chronische vermoeidheid en uitputting die velen nadien ervaren.

Met een n figuur, vrouw of man, schijn je alleen maar verder te kunnen als je hem/haar blijft adoreren, en bevestigen, ook in zijn gedrag. En daar wringt de schoen.

Veel sterkte met het verwerkingsproces. Goed, dat je er volledig afstand van hebt gedaan. Spijtig dat het zo is afgelopen, maar dat is voorspelbaar.

Ik heb er zelf van geleerd dat het van groot belang is, in een relatie, je eigen grenzen te bewaken ivm zelfrespect.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Ook in een narcist zit een persoon.. .


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs