Opgelucht

by R
(Hierden)

Ik kan niet vertellen hoe blij ik ben met dit artikel.


Zo'n vijf jaar geleden kwam ik er achter dat mijn huwelijk niet was zo als het hoorde te zijn. Nu vijf jaar later weet ik dat mijn (ex) man een narcist is, inmiddels na een huwelijk van 36 jaar is hij weg en woont bij zijn vriendin.
Best prima zo, zij het niet dat mijn dochter (32jaar) ook narcist is. Ze heeft de kant van haar vader gekozen, en te kennen gegeven dat ik haar en haar dochtertje niet meer zal zien.
Dat doet me echt heel erg pijn, ik heb eigenlijk mijn klein dochter opgevoed, zo dat mijn dochter kon blijven werken.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs