Comments for preventie door voorlichting

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Dec 08, 2018
Rating
starstarstarstarstar
openbaring maatschappelijk probleem
by: Anonymous

Ik ben het helemaal met je eens, vind ook dat er veel meer geopenbaard moet worden over narcisme en zie het inderdaad als een maatschappelijk probleem waar een ieder van ons mee te maken krijgt. Het lijkt inderdaad steeds erger te worden zoals het extreme gedrag van kinderen maar vergeet ook niet de ouders zelf. Tenminste zo ervaar ik het. Het is ook een taak van de overheid, een klein voorbeeld is dat kinderen niet eens meer buiten kunnen spelen, bv een hutje bouwen of voetballen, waar ik woon is het onmogelijk mijn kinderen de vrijheid te geven die wij vroeger wel hadden. Ze worden door voornamelijk de oudere generatie vreselijk in de gaten gehouden. Erg narcistisch, het plezier maken lijkt nog onmogelijk. Ik heb het idee dat kinderen alleen nog maar mogen leren en niet genieten, geen ontspanning alsof dat fout is. En de (slechte) leerkrachten die geen plezier meer in hun vak hebben omdat de overheid alles bepaalt en zijzelf er geen invulling meer aan mogen geven, allemaal psychologische testjes moeten doen en dan ook nog zelf (en als school) goed moeten presteren, waaruit leugens voortkomen omdat iedereen op de tenen moet lopen. Zo ook veel leerkrachten overspannen raken en met tegenzin naar hun werk gaan. Ik heb zelf meegemaakt hoe theatraal de leerkrachten waren en er steeds weer leerkrachten weggingen.

Zeer goed om hier aandacht aan te geven. Ik zou niet weten hoe zoiets te moeten ondernemen maar denk zelf ook vaak aan brieven schrijven aan de regering. Alle tips zijn welkom en wil graag meewerken hieraan.
Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to preventie door voorlichting .


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html