Waarom een overzicht van neuropsychologische tests bij neuropsychologisch onderzoek?

Eén van de ‘geheimen’ van psychologen is hun gebruik van psychologische tests. Dit zijn specifieke procedures waarmee psychologen een persoon kunnen onderzoeken. In het geval van hersenletsel, wordt dit onderzoek meestal uitgevoerd door een gekwalificeerde neuropsycholoog. In ieder geval worden de testuitslagen geïnterpreteerd door een (klinisch) neuropsycholoog, met kennis van en ervaring de werking van de hersenen en hersenletsel. Ik wil me hier dan ook richten op speciale psychologische tests, genaamd neuropsychologische tests binnen neuropsychologisch onderzoek. De relevantie van zulke tests wordt – naar mijn mening – akelig onderschat, door zowel het ‘gewone’ publiek als ook professionals.

De basis van alle conclusies die een neuropsycholoog trekt, zijn de testuitslagen en de observaties die tijdens het neuropsychologisch onderzoek gedaan zijn. Natuurlijk zijn ook de verhalen van de patiënt zelf en zijn familie van belang. Maar in de neuropsychologie, zijn dergelijke testresultaten één van de meest belangrijke zaken om valide (geldige) conclusies te trekken over al of niet verminderd functioneren van hersenfuncties. Daarom ook zijn er zulke dure en zeer lijvige boeken geschreven over vrijwel alle tests die de neuropsychologie heeft. Ondanks het feit dat zulke boeken voor iedereen eigenlijk te koop zijn in de boekhandel, zullen de meeste potentiële patiënten niet zulke (vaak saaie) boeken kopen. Ook is dergelijke informatie over tests te vinden in wetenschappelijke tijdschriften, vaak tegen (forse) betaling.

Ik ben een sterke voorstander van vrije meningsuiting en ook van een vrije uitwisseling van kennis (niet noodzakelijkerwijs gratis). Ik ben zeker van mening dat iedereen gemakkelijke toegang moet hebben tot informatie die voor hem of haar van belang is. Zeker als het gaat over de gezondheid of het welzijn van mensen. Nu vind ik dat lang niet alle relevante informatie over tests en neuropsychologisch onderzoek eenvoudig toegankelijk is voor gewone mensen. Gewone mensen die straks wel kennis kunnen maken (vaak ongewild na een ziekte of ongeluk) met dergelijke tests en/of procedures. Juist omdat zulke tests kunnen leiden tot verstrekkende conclusies voor een patiënt, vind ik dat u goed geïnformeerd moet zijn over deze tests en/of procedures.

Welke informatie zal getoond worden?

Laat ik het heel duidelijk zeggen: ik ga geen informatie verstrekken die kan leiden tot het verstoren van testresultaten zodat een neuropsychologisch onderzoek in sterke mate onbetrouwbaar kan worden. Natuurlijk kan iedereen die zich erin verdiept tests bestuderen via allerlei boeken en tijdschriften. Wat ik wel wil doen is u een indruk geven van hoe neuropsychologische tests eruit zien, en hoe wij als neuropsychologen kunnen komen tot conclusies over de werking van de hersenen. Ik probeer een balans te houden tussen zoveel mogelijk informatie geven en toch zo weinig te laten zien dat een neuropsychologisch onderzoek redelijkerwijze niet negatief beïnvloed kan worden. Bijvooorbeeld, het geven van testbeschrijvingen is geen probleem omdat dergelijke informatie vrijelijk verkrijgbaar is in boeken en ook op Internet (wikipedia bijvoorbeeld). Maar het uitleggen wat de beste strategie is om een bepaalde neuropsychologische test goed uit te voeren zal niet gegeven worden.

Een laatste belangrijke missie die ik heb is niet zozeer voor het ‘gewone’ publiek. Het is vooral bedoeld voor test-ontwikkelaars, test-uitgevers, clinici en onderzoekers. Hopelijk raken zij geïnspireerd en zullen zij betere tests ontwikkelen. Ook hoop ik dat neuropsychologen in de praktijk meer en meer dezelfde goede tests zullen gaan gebruiken en…uiteindelijk één grote database van testuitslagen zullen bundelen. Misschien wel via deze website (maar dit alles is een mooi ideaal). Ook zou een grote discussie via een website zoals deze op gang kunnen komen, over tests en over de ontwikkeling van betere tests. Naar mijn mening is dat nog steeds hard nodig.

De volgende pagina's...

Neuropsychologische tests zullen hieronder worden besproken. Volgt u gewoon de links naar de verschillende domeinen zoals aandacht, geheugen, taal, probleemoplossen, waarneming. Op een andere pagina over de onderliggende test-filosofie van tests zal ik ook evaluatie-criteria bespreken om neuropsychologische tests te beoordelen. Hierdoor kan een lezer zelf beoordelen hoe ik deze tests evalueer waarmee ik ook hoop meer discussies te stimuleren en nog betere evaluatie-criteria te ontwikkelen voor de tests.

Het is zeker niet mijn bedoeling álle neuropsychologische tests te gaan bespreken. Dat is niet alleen ondoenlijk maar ook nutteloos. Ten eerste is dit grotendeels al in verschillende boeken gedaan. Ten tweede wil ik natuurlijk wel een richting uit sturen: naar tests die ik klinisch erg waardevol vind. Maar die ook voldoen aan de evaluatie-criteria die ik heb opgesteld, mede op basis van wetenschappelijke criteria. Omdat ik zelf ook enkele neuropsychologische tests uitgeef (een zeer kleine testuitgever), ben ik wat bevooroordeeld en zal ik mijn (3) tests bespreken. Natuurlijk hoop ik ook op het verkopen van meer van mijn tests, ik ben geen heilige. Maar ook wil ik deze tests als voorbeeld gebruiken voor de bespreking en de manier waarop wij neuropsychologische tests zouden kunnen beoordelen. Ik hoop meer discussie te stimuleren over enkele tests zodat potentiële kopers beter kunnen beoordelen wat voor hen nuttige neuropsychologische tests zijn.
Ga naar Aandacht Tests

Ga naar Geheugentests

Ga terug van Neuropsychologische tests naar Homepage Nederlands