ptss

by loes
(spijkenisse)

Na mijn relatie van bijna 5 jaar met een narcistische man is bij mij ptss vastgesteld. Ik ben hiervoor in behandeling. Tegen iedereen wil ik zeggen, verlaat een dergelijke relatie zo snel mogelijk, het effect ervan kan nog jaren voortduren. Ik was te bang om de relatie te verlaten. Achteraf realiseer ik me dat die angst toen bond en hij dit strategisch heeft ingezet. Ik heb bij hem weg kunnen gaan door mij maanden totaal stoïcijns naar hem op te stellen. Geen emotie meer laten zien, geen discussie aangaan, nergens op reageren, niet meer blij of boos te zijn, alles over me heen laten komen. Op een gegeven moment was er niets meer te halen, en heb ik er een punt achter kunnen zetten. Hij zei vaak tegen mij, als ik jou vermoord, dan krijg ik weinig gevangenisstraf want het wordt een crime passioneel. Of hij sprak over allerlei manieren waarop je een lijk kon laten verdwijnen. En zonder lijk is er geen bewijs. Ook bedreigde hij mij dat ik de rest van mijn leven over mijn schouder moest kijken. Daarnaast was hij ziekelijk jaloers en leed hij aan paranoia. Hij zag dan opeens dingen in mijn huis die veranderd waren, en daar moest dan een man achterzijden. Daarnaast kon hij op afstand mijn internetgebruikers volgen, en verbond daar dan ook weer allerlei conclusies aan. Zo kan ik echt nog uren doorgaan. Ik heb nu mijn rust gevonden, al zal het nog wel lang duren om een man weer echt te vertrouwen

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs