radiogesprek over narcisme, veel info!!

by Lisa
(Netherlands)

"Ze kunnen geen kritiek verdragen en zijn blind voor hun eigen fouten. Narcisten. Pim Fortuyn, Neelie Kroes en Steve Jobs zijn het volgens psycholoog Martin Appelo allemaal in meer of mindere mate. En hij mag het zeggen want Appelo is zelf narcist. In zijn boek Een spiegel voor narcisten beschrijft hij de desastreuze werking van deze psychische stoornis. Het is geen ziekte waar je van kunt genezen maar je kunt er wel mee leren leven."


Ga naar de site: http://www.radio1.nl/items/75086-leren-leven-met-narcisme

Feri, het zou fijn zijn als je dit gesprek op je site zou kunnen plaatsen.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs