Reactie op hoe je omgaat met borderliner

by Anoniem
(Nederland)

Beste iedereen,


Er wordt gezegd in een blog dat je borderliners moet liefhebben omdat ze alles verloren hebben en dat als je niet lief bent tegen een borderliner dat je dan de volle laag krijgt.

Heel simpel, zorg ervoor dat je no contact gaat want het is geen pretje om op eieren te lopen en jezelf weg te blijven cijferen ten gunste van de borderliner. Het slachtoffer heeft ook een leven en is er niet om de borderliner levenslang te dienen.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs