Comments for Relatie Narcist.

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 18, 2017
Rating
starstarstarstarstar
Re:
by: Anonymous

Hoe kun je eigenlijk jezelf zijn als je er juist voor kiest om in een overlevingsmodus te gaan zitten? (onderdanig)
Als er geen ballans is (lees menswaardige gelijkheid), zoals dat eigenlijk hoort in een gezonde relatie, kan je niet van een relatie praten. Als er één partij is die dominant is, staat daar altijd onderdanigheid tegenover. Op deze manier hou je alleen maar jezelf voor de gek.
Iets wat krom is valt nou eenmaal niet recht te praten. Pas dán kan jij volledig voor jezelf kiezen.

Mar 20, 2017
Rating
starstarstarstarstar
Jezelf zijn?
by: Anonymous

Ik heb je verhaal gelezen en wat ik me afvraag is hoe je weer jezelf kunt zijn. En daar bedoel ik mee; wordt dat dan door je man geaccepteerd? Als ik dat met mijn, net beëindigde , relatie vergelijk; als ik mezelf was geweest dan zou ik zijn gedrag niet hebben geaccepteerd. Maar dat had onherroepelijk geleid tot fysiek geweld en in die mate dat ik vreesde voor mijn leven. Hoe kan je jezelf zijn als er een constante dreiging van fysiek of psychisch geweld in de lucht hangt? Want er was niet veel voor nodig om hem in woede te doen ontsteken. En zeker in het geval van contact met mannen. Ik ging op mijn gedrag letten wat mijn spontaniteit aantastte, dus ook dan kon ik niet mijzelf zijn.
Hoe hou je dat vol? Maar ja, je gaf zelf aan dat er naar jouw gevoel geen keuze is en dat deze keus dan nog de beste is.
Ik was gewoon benieuwd hoe er op je "nieuwe" zelf wordt gereageerd.

Mar 20, 2017
Rating
starstarstarstarstar

by: Feri

Sterkte toegewenst! en ja, soms is het kiezen tussen 2 kwaden...totdat je kinderen groot genoeg zijn... mvg, Feri

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Relatie Narcist..


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs