Comments for Rupsje nooit genoeg

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Jan 22, 2012
Rating
starstarstar
Narcistisch? niet geheel duidelijk
by: Feri Kovács

Bedankt voor dit verhaal. Het is me echter niet helemaal duidelijk of deze dame wel een narciste is. Het lijkt er weliswaar op maar er zijn nog andere persoonlijkheidslabels te verzinnen. Wat belangrijker is en een goede les voor jou: let eerst goed op jezelf en weet wat je wilt voordat je weer zo'n 'charmante' vrouw achterna loopt. Veel te veel mensen werken onvoldoende aan zichzelf en trappen zo in de val van onvolwassen relaties en partners...die hen uiteindelijk de das om doen. Jouw conclusie vooral je leven verder op te bouwen en jezelf te versterken is hierin de spijker op zijn kop!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Rupsje nooit genoeg.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs