Schade door corruptie.

by Tio
(Nederland)

Ik denk dat grote bedrijven wel goede tests ontwikkeld hebben om te voorkomen dat iemand met verkeerde bedoelingen wordt aangenomen. Iemand die het voor z"n eigen voordeel doet en niet voor de organisatie is. Mensen die psychopathie hebben kunnen een bedrijf aan de rand van de afgrond brengen omdat ze hun eigenbelang op de voorgrond stellen en niet de belangen van de organisatie ondersteunen en dienen. Zo kunnen ze een bedrijf ondermijnen en aan de rand van de afgrond brengen. De dienstauto voor prive-reisjes gebruiken en alle geneugten en pleziertjes op naam van het bedrijf. Waarschijnlijk willen ze er niets tegenover stellen. Nemen geld aan en hier een graai en daar een snaai en zo kom je snel van je spullen af. Privegesprekken op kosten van het bedrijf en krantjes drukken op kosten van de firma. Wel erg brutaal vooral als zij er geen doel mee dienen. Luxe resorts en exotische oorden en zich thuis niet gedragen. Dit zijn dan van die klokkenluidersverhalen zoals de bouwfraude die aan het licht kwam met feestjes van een werknemer die als genotszoeker kwam. Ze zullen wel willen weten welk vlees zij in de kuip hebben, het lijkt me wel een ontgoocheling als je met zo iemand te maken krijgt die aan de top zit of ergens in een functie zit die voor misstanden zorgt. Zelfverrijking etc. De verhoudingen raken zoek met corruptie, en schandalen. Je moet sterk in je schoenen staan en er goed mee om weten te gaan want voordat je het weet word je meegezogen door zo"n corrupte mentaliteit. Dit schaadt de samenleving zo dat dat het ten koste gaat van het algemene belang. Hun beurzen spekken en zich laten verwennen terwijl hun prestatie er lang niet naar was.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs