schade verwerken...

by Marion
(Nederland)

Heb twintig jaar van mijn leven aan hem gegeven. Zeven jaar lang psychologen afgelopen om erachter te komen wat er scheelt. ADHD, werd er gezegd... Dus veel structuur bieden en vooral met emotie aangeven wat er in mij omgaat. En ook hem zelf de problemen laten oplossen. Dat blijkt heerlijke stof voor een narcist. Alles wat ik qua emotie uitte, werd tegen me gebruikt. Ik kan nog niet beschrijven wat hij met me heeft gedaan. Vooral structuur bieden zodat hij precies weet waar ik ben en wat ik doe...heerlijk die regie voor hem. En zelf de problemen oplossen? Een narcist voelt zich dan in de steek gelaten, minderwaardig want jij doet het niet voor hem met alle gevolgen van dien....

Lig nu in een scheiding, met twee beschadigde kinderen en ik hoop nog net niet een schuld, kan ik weer helemaal opnieuw beginnen. De meeste mensen weten niet wat er in mij omgaat en hoeveel schade hij heeft aangericht. En ja, ik ben er zelf bij geweest en er keer op keer ingetrapt. Zelfs op het laatst geloofde ik nog zijn woorden dat hij tijd nodig had om tot zichzelf te komen en er voor ons uiteindelijk wel te zijn. Totdat ik er via via achterkwam dat hij een nieuw fris slachtoffer heeft gevonden. Wij bestaan niet meer. En hij probeert zijn financiële situatie voor hemzelf zo gunstig mogelijk te herstellen.
Ik vind dat de mensen die dit meemaken echt door een hel gaan en het eigenlijk niet alleen kunnen. Er zou een plek moeten zijn waar je kunt praten en alles eruit kunt gooien, waar men elkaar begrijpt. Want wat je overkomt is niet te bevatten en niet uit te leggen aan je omgeving.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs